Szervezeti felépítés

A rendszerváltás folyamata során a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének átmeneti szabályozásáról szóló 1990. évi X. törvény, valamint a nemzetbiztonsági feladatok ellátásának átmeneti szabályozásáról szóló 26/1990. (II. 14.) MT rendelet hatályba lépését követően – a szakmai vezetés szintjén önállósuló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok egyikeként – alakult meg az Alkotmányvédelmi Hivatal jogelőd szerve, a Nemzetbiztonsági Hivatal. Az Országgyűlés által elfogadott, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szabályozza a polgári elhárítás feladatrendszerét, jogállását, a titkos információgyűjtés szabályait, valamint a nemzetbiztonsági tevékenység alapelveit és parlamenti ellenőrzését.

Szervezeti felépítés