Nemzetbiztonsági ellenőrzés

A nemzetbiztonsági ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges biztonsági feltételekkel összefüggésben, a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyel kapcsolatosan nemzetbiztonsági kockázat megállapítható-e.

Az ellenőrzést – az ellenőrzés alá eső személy előzetes, írásbeli hozzájárulásának birtokában – a jogviszony létesítésére jogosult szerv illetékes vezetője kezdeményezi az Alkotmányvédelmi Hivatalnál. Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy az ellenőrzéshez nem járul hozzá, a jogviszony nem hozható létre, illetve nem tartható fenn.

Az ellenőrzés határideje az elrendeléstől számított 60 nap, amely szükség esetén 30 nappal meghosszabbítható. Az elkészült szakvéleményt az Alkotmányvédelmi Hivatal az ellenőrzés kezdeményezőjének küldi meg, aki ismerteti annak eredményét az ellenőrzött személlyel.

A biztonsági szakvélemény 5 évig érvényes.

BKFR
A nemzetbiztonsági ellenőrzés

A biztonsági kérdőív

A Biztonsági Kérdőív Fogadó Rendszer (BKFR) biztosít lehetőséget a nemzetbiztonsági kérdőív elektronikus úton történő kitöltésére.

A Biztonsági Kérdőív Fogadó Rendszer

 • kényelmes

  könnyen kezelhető, felhasználó- és környezetbarát, nem utolsó sorban költséghatékony;

 • bárhonnan elérhető

  így akár külföldi tartózkodás esetén sincs akadálya az űrlap kitöltésének és a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésének;

 • biztonságos

  ugyanis a többfaktoros biztonsági védelemnek köszönhetően az ellenőrzött személyen kívül senki sem ismerheti meg a kérdőívbe beírt adatokat;

 • nincs hibás kérdőív

  ugyanis a rendszer használatával megküldött űrlap esetén nem fordulhat elő, hogy az visszaküldésre kerüljön a kötelezettnek tartalmi vagy formai hibák miatt;

 • időtakarékos

  hiszen a gyakran előforduló változások bejelentését egyszerűbben és gyorsabban meg lehet tenni.

 

 

A Biztonsági Kérdőív Fogadó Rendszer használata

A Biztonsági Kérdőív Fogadó Rendszer használatának alapfeltétele a kezdeményező szervezet írásbeli csatlakozási kérelmének benyújtása, amelynek tartalmaznia kell a szervezetben kijelölt Biztonsági Megbízott nevét, elérhetőségét. Miután az Alkotmányvédelmi Hivatal regisztrálta a szervezetet és a kijelölt Biztonsági Megbízottat, az elektronikus keretprogram használata elérhetővé válik.

 

A csatlakozási kérelem benyújtható

Alkotmányvédelmi Hivatal
1391 Budapest, 62. Pf. 217.