Mentesítési kérelem

A hatályos jogszabályok alapján mind a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti beszerzések, mind a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény szerinti beszerzések esetén lehetőség van a törvényekben rögzített beszerzési szabályok alkalmazásától való eltérésre, amelynek feltétele az ún. mentesítési eljárás lefolytatása. A mentesítési kérelmet mindkét esetben a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott miniszternek kell benyújtani. A kérelemben célszerű részletesen bemutatni azt, hogy a beszerzés során miért indokolt a beszerzési szabályok alkalmazásától való eltérés.

Mentesítési kérelem

Szakmai állásfoglalás

  • A mentesítési kérelemhez minden esetben csatolni kell az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat szakmai állásfoglalását, amely a Korm. rendeletben rögzített feltételeknek való megfelelést vagy annak hiányát állapítja meg. A szakmai állásfoglalás kiadását a mentesítési kérelem benyújtását megelőzően kell kezdeményezni.

    Az Alkotmányvédelmi Hivatal a szakmai állásfoglalást az ajánlatkérő erre irányuló megkeresésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül készíti el. Az ajánlatkérő a támogató szakmai állásfoglalás birtokában kezdeményezheti a mentesítési eljárás megindítását az illetékes miniszternél.

  • Az Alkotmányvédelmi Hivatal feladatkörébe tartozó szakmai állásfoglalás kiadása iránti eljárásban az alábbi dokumentumokat kell alkalmazni és benyújtani:

     

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alóli mentesítési kérelemhez kapcsolódó állásfoglalás
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény alóli mentesítési kérelemhez kapcsolódó állásfoglalás

A szakmai állásfoglalások kiadása iránti kérelem benyújtható

Alkotmányvédelmi Hivatal
1391 Budapest, 62. Pf. 217.