Közérdekű és minősített személyes adatok megismerése

Közérdekű adatok megismerése

A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról szóló 180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti közzétételi lista:

Közzétételi lista

Az Alkotmányvédelmi Hivatal honlapján elérhető adatokon túlmenően bárki igényt nyújthat be a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésére. Az adatszolgáltatásnak az Alkotmányvédelmi Hivatal a hatályos jogszabályoknak – kiemelten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII., valamint a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvénynek – megfelelő módon tesz eleget.

A közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtható

Alkotmányvédelmi Hivatal
1391 Budapest, 62. Pf. 217.

Minősített személyes adatok megismerése

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény alapján az érintett a minősítő által kiadott megismerési engedély alapján jogosult megismerni nemzeti minősítésű személyes adatát.

A minősített személyes adat megismerésének megtagadása esetén, a bírósági felülvizsgálati jogorvoslat során, jogi képviselet igénybevétele esetén az alábbi keresetlevél űrlap-minta alkalmazható.

A minősített személyes adat megismerése iránti igény benyújtható

Alkotmányvédelmi Hivatal
1391 Budapest, 62. Pf. 217.