Közérdekű bejelentés, panasz

Az Alkotmányvédelmi Hivatal a beérkező közérdekű bejelentéseket, panaszokat és egyéb megkereséseket a hatásköri és eljárási szabályok alkalmazásával kivizsgálja, ezt követően megteszi a szükséges intézkedéseket. Ennek során az érintettet tájékoztatja, illetve hatáskörének hiánya esetén – amennyiben az eljárás kapcsán más szerv hatásköre megállapítható – az érintett szervezet irányába áttétellel él.

A közérdekű bejelentés és panasz benyújtható

Alkotmányvédelmi Hivatal
1391 Budapest, 62. Pf. 217.