Amiért érdemes nálunk dolgozni

Izgalmas szakmai környezet

Izgalmas szakmai környezet

A polgári elhárítás a mindenkori aktuális nemzetbiztonsági helyzetben, egy folyamatosan változó környezetben és konspiráltan fejti ki tevékenységét, így elmondható, hogy nincs két egyforma nap.

Összetartó közösség

Összetartó közösség

Egy csapat vagyunk, ahol mindenki egyaránt fontos.

Modern és professzionális munkakörnyezet

Modern és professzionális munkakörnyezet

Az elérhető legkorszerűbb technológiai megoldásokat felsorakoztató új székházban modern bútorzattal felszerelt munkaszobák, rekreációs pihenő helyiségek biztosítják a minőségi munkavégzést.

Szakmai fejlődés

Szakmai fejlődés

Az élethosszig tartó tanulás jegyében a folyamatos szakmai fejlődést továbbképzések, nyelvi képzések, valamint tanulmányi szerződéssel támogatott felsőfokú és egyéb szakmai képzések biztosítják.

Saját egészségügyi szolgálat

Saját egészségügyi szolgálat

Szinte kuriózum, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal munkaidőben és helyben biztosít nemcsak egészségügyi alapellátást, hanem szakellátást és egyéb egészségügyi szolgáltatásokat is, melyet folyamatosan bővít.

Családbarát munkahely

Családbarát munkahely

Gyermekmegőrző szolgáltatásunk a munkatársak 3 és 14 év közötti egészséges gyermekei részére biztosít – szakember felügyelete melletti – változatos időtöltési lehetőséget és értékes, kreatív programokat.

Ideális kompetenciák & kínált munkakörök

Az Alkotmányvédelmi Hivatal alaptevékenysége szerteágazó területeket foglal magában, így különféle beosztások léteznek, felsőfokú végzettséggel tiszti, középfokú végzettséggel zászlósi, tiszthelyettesi és rendvédelmi igazgatási beosztásba lehet jelentkezni.

A műveleti tiszt felderítői és elhárítási feladatokat végez, a nyílt és a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek kombinatív felhasználásával. Határozott fellépése van, gyorsan képes reagálni a váratlan helyzetekre és könnyen teremt kapcsolatot, amelynek során információkat gyűjt, és dokumentál.

Az értékelő-elemző tiszt a műveleti tisztek által összegyűjtött információk kiértékelését, feldolgozását végzi, az azokból nyert helyes következtetésekkel, az összefüggések feltárásával segítve többek között a kormányzati döntéshozatalt. Képes rendszerben gondolkozni, magas szintű íráskészség és lényeglátás jellemzi, a sok adat közül is ki tudja szűrni a fontos, releváns információkat és összefüggéseket.

Az adminisztratív és technikai területen dolgozó tiszti és tiszthelyettesi állomány a fenti alapfeladatokat ellátó szakmai területek munkáját támogatja, többek között ügyviteli, humánpolitikai, pénzügyi, informatikai, műszaki területen. Feladatkörük ellátásához szakirányú végzettség és/vagy megfelelő szakmai tapasztalat szükséges.

 

 

Dolgozz nálunk!
Dolgozz nálunk!

Felvételi követelmények

Az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa bárki lehet, aki a polgári nemzetbiztonsági pályát választva megfelel a felvételi követelményeknek. Egy önkéntesen vállalt különleges közszolgálati jogviszony és egyben élethivatás, melyet szigorú függelmi rend, egyes alapjogok korlátozása jellemez.

 

Általános feltételek

 • magyar állampolgárság

 • jelentkezési korhatár: 18 és 55 életév között

 • cselekvőképesség

 • állandó belföldi lakóhely

 • büntetlen előélet

 • rendezett családi, illetve magánélet

 • hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai szempontból való alkalmasság

 • titoktartási kötelezettség vállalása

 • egyes alapjogok korlátozásának elfogadása

 • a nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés és hozzájárulás az azzal kapcsolatos ellenőrzésekhez

   

Beosztáshoz kötődő feltételek

A konkrét beosztásokhoz – általános feltételeken kívül – egyéb képzettségek is szükségesek.

Tiszti beosztás betöltéséhez szükséges

 • állami alap- vagy mesterdiploma

 • legalább egy államilag elfogadott középfokú nyelvvizsga

 • gépjárművezetői engedély

   

Zászlósi, tiszthelyettesi beosztáshoz szükséges

 • érettségi

 • bizonyos munkakörök esetén megfelelő szakképzettség, szakmai tapasztalat

   

Rendvédelmi igazgatási alkalmazotti beosztáshoz szükséges feltétel

 • érettségi

 • megfelelő szakképzettség, szakmai tapasztalat

   

   

Egészségügyi és pszichológiai alkalmasság

Az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állományú tagja a szolgálat ellátása során esetenként fokozott pszichés igénybevételnek és megterhelésnek van kitéve, ezért egészségügyi és pszichológiai alkalmasságának vizsgálata kiemelt jelentőséggel bír. Az egészségügyi vizsgálat a tervezett beosztás ellátásához szükséges állapot, esetlegesen kizáró betegségek vizsgálatára fókuszál, míg a pszichikai alkalmassági vizsgálat kiterjed a személyiség, a pszichés egyensúly, a képességek és készségek, az esetleges devianciák, valamint a pályaválasztással kapcsolatos motiváció vizsgálatára.

Felvételi eljárás

A felvételi eljárás időtartama átlagosan 4-4,5 hónap, amely több szakaszból tevődik össze.

 

Felvételi eljárás szakaszai

 • felvételi előszűrés
  (pszichológiai, egészségügyi előszűrés, AC tesztek, nyomtatványok kitöltése)

 • pszichológiai alkalmassági vizsgálat

 • orvosi alkalmassági vizsgálat

 • szakmai elbeszélgetés a tervezett szakterület vezetőjével

 • nemzetbiztonsági ellenőrzés

 

 

Illetmény, juttatás

Illetmény

Illetmény

Az illetmény személyenként eltérő, függ a beosztástól, az iskolai végzettségtől, a kompetenciáktól és az egyéni teljesítménytől.

Pénzbeli juttatások

Pénzbeli juttatások

Pénzbeli támogatások széles köre segíti a személyi állományt, így többek között ruházati illetmény, Cafeteria, bankszámla hozzájárulás és szükség esetén szociális juttatás egészíti ki az illetményt.

Lakhatás támogatása

Lakhatás támogatása

A különféle lakhatási helyzetekre tekintettel különféle támogatások (szolgálati lakás, kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön, albérleti díjhoz való hozzájárulás) biztosítják a személyi állomány lakhatását.

Elismerés

Elismerés

Kiemelkedő teljesítmény esetén elismerés és cím adományozható, valamint a hivatásos szolgálatban eltöltött huzamosabb idő alapján jubileumi jutalom is jár.

Utazás támogatása

Utazás támogatása

A munkába járás költségeinek támogatásán felül 50 %-os kedvezményt biztosító utazási utalvány is rendelkezésre áll.

Sport és rekreáció támogatása

Sport és rekreáció támogatása

Heti egy óra szolgálatmentes idő fordítható sportolásra, ami az ingyenesen használható saját edzőteremben is igénybe vehető. A rekreáció, pihenés ugyanígy támogatott, melyet kedvezményes üdülési lehetőség is kiegészít.

Családok támogatása

Családok támogatása

Családbarát munkahelyként gyermekmegőrző szolgáltatás, nyári tábor, illetve munkaidő kedvezmény segíti a családi- és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.