Iparbiztonsági ellenőrzés

Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek védelme szempontjából a kiemelt jelentőségű fejlesztésekbe, valamint a nemzeti, NATO és EU minősített adatok kezelését szükségessé tevő szerződésekbe bevont gazdálkodó szervezetek ellenőrzésének célja az esetlegesen felmerülő biztonsági kockázatok kiszűrése.

Iparbiztonsági ellenőrzés

Telephely Biztonsági Tanúsítvány

 • A Telephely Biztonsági Tanúsítvány kiadására irányuló eljárást a Cég-adatlap Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek történő megküldésével kezdeményezheti a gazdálkodó szervezet.

 • A gazdálkodó szervezet az ellenőrzést követően, a számára kiállított Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal minősítési szintjének megfelelő szintű nemzeti minősített adatot kezelhet.

 • A Telephely Biztonsági Tanúsítvány visszavonásig érvényes. Az érvényesség fenntartása érdekében azonban ötévente meg kell újítani.

   

Jegyzék

 • A jegyzék az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett azon gazdasági szereplők listája, amelyek alkalmasak arra, hogy a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény szerint kiírt beszerzési eljárásokon vegyenek részt. Védelmi és biztonsági célú beszerzési eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy kiemelt alvállalkozóként és egyéb közreműködőként kizárólag a jegyzéken szereplő gazdasági társaság vehet részt. A Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplők automatikusan felkerülnek a jegyzékre.

 • A jegyzéken történő szereplés érvényessége 2 év, melynek a meghosszabbítását legkésőbb az érvényesség lejárta előtt 2 hónappal lehet kezdeményezni. A határidő elmulasztásának következménye a jegyzékről való törlés, amelyet követően a gazdasági szereplő 1 évig nem vehető fel újra a jegyzékre.

 • A gazdasági szereplőt változás-bejelentési kötelezettség is terheli. Ez azt jelenti, hogy ha a cégellenőrzési adatlap tartalmában, a személyellenőrzéssel érintett személyek körében változás következett be, illetve vele szemben csődeljárás, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás indult, azt 8 napon belül jeleznie kell. A jegyzékkel kapcsolatos kérelmet, valamint a változásbejelentést is papír alapon, postai úton kell benyújtani az Alkotmányvédelmi Hivatal részére.

A jegyzékkel kapcsolatban érdeklődni lehet

Alkotmányvédelmi Hivatal
1391 Budapest, 62. Pf. 217.

Előzetes minősítés

 • Azon gazdasági szereplő kezdeményezheti az előzetes minősítést, aki a beszerzési eljárásokban való részvételre jogosult, de nem szerepel az Alkotmányvédelmi Hivatal jegyzékén, illetve nem rendelkezik Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal.

 • Az ellenőrzés ideje 50 nap, amely egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbítható.

 • Az előzetes minősítés lefolytatásához és a jegyzékre való felvételhez az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz:

   

Cégellenőrzési adatlap (1. melléklet)
Nyilatkozat 1 (3. melléklet)
Nyilatkozat 2 (4. melléklet)
Adatlap (5. melléklet)
Hozzájáruló nyilatkozat (6. melléklet)
Egyéb kötelező nyilatkozatok:

banki igazolás, előző évi éves eredmény kimutatás és beszámoló

Összes melléklet letöltése

A beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés

 • A beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés során nem a gazdasági szereplő, hanem az ajánlatkérő kéri a cég felvételét a jegyzékre, egy konkrét beszerzési eljáráshoz kötődően.

 • Az ellenőrzés ideje 60 nap, amely egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbítható.

 • A beszerzési eljárásba bevonni tervezett gazdasági szereplő jegyzékre való felvételéhez az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz:

   

Cégellenőrzési adatlap (1. melléklet)
Nyilatkozat 1 (3. melléklet)
Nyilatkozat 2 (4. melléklet)
Adatlap (5. melléklet)
Hozzájáruló nyilatkozat (6. melléklet)
Egyéb kötelező nyilatkozatok:

banki igazolás, előző évi éves eredmény kimutatás és beszámoló

Összes melléklet letöltése

A jegyzéken tartással összefüggő ellenőrzés

 • A jegyzékre vett, Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal nem rendelkező gazdasági szereplő – amennyiben továbbra is indokolt a jegyzéken való szereplése – kérvényezheti a jegyzéken tartását.

 • Az ellenőrzés ideje 60 nap, amely egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbítható.

 • A jegyzéken tartáshoz az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz:

   

Cégellenőrzési adatlap (1. melléklet)
Nyilatkozat 1 (3. melléklet)
Nyilatkozat 2 (4. melléklet)
Hozzájáruló nyilatkozat (6. melléklet)
Egyéb kötelező nyilatkozatok:

banki igazolás, előző évi éves eredmény kimutatás és beszámoló

Összes melléklet letöltése