Az Alkotmányvédelmi Hivatal szervezeti felépítése

Főigazgató:
Dr. Bárdos Szabolcs nb. dandártábornok

Igazgatási Főigazgató-helyettes:
Dr. Hatala Anna nb. ezredes

Műveleti Főigazgató-helyettes:
-