Non-proliferáció

Non-proliferációs tevékenységünk célja:

A haditechnikai eszközök, a tömegpusztító fegyverek (nukleáris, biológiai, vegyi, radiológiai), hordozó eszközeik (rakétarendszerek), mindezek gyártásához, előállításához, fejlesztéséhez szükséges termékek, technológiák, ismeretek, továbbá a szakszerű működtetésükhöz szükséges tudás (know-how, ismeretanyag) ellenőrizetlen terjedésének felderítése és megakadályozása.

  • Az Nbtv. 5. § d) pontja alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal többek között felderíti és elhárítja a Magyarország tudományos-technikai biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket, különös tekintettel a proliferációs szempontból érzékeny területeken;
  • Az Nbtv. 5. § k) pontja alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében;
  • Az Nbtv. 5. § l) pontja alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal közreműködik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal szoros együttműködést folytat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztállyal, mint az engedélyköteles bel-és külkereskedelmi tevékenységben országos hatáskörrel eljáró szervvel.


Az Alkotmányvédelmi Hivatal szakterületen folytatott tevékenysége során kiemelt feladatai:

A proliferációs szempontból érzékeny államokba, illetve konfliktusos zónákba szánt exporttevékenységek monitorozása, a nem békés célú felhasználások felderítésére és megakadályozására való törekvés, illetve a végfelhasználások fedésére használt kerülőútvonalak, elkövetési módozatok feltárása;

Az érzékeny termékek, technológiák külkereskedelmében, a tudás transzferben és a kapcsolódó érzékeny kutatás, fejlesztés, innovációs tevékenység folytatásában érintett magyarországi entitások, intézmények, szakmai társaságok prevenciós célzattal történő megszólítása, a biztonságtudatos magatartás fontosságának hangsúlyozása érdekében.