Nemzetbiztonsági védelem

Az Nbtv. 5. § e) pontja feljogosítja és kötelezi az Alkotmányvédelmi Hivatalt arra, hogy a központi államhatalmi és a kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek, intézmények és létesítmények biztonsági védelmét garantálja. Hogy pontosan melyek ezek az intézmények, azt a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat tartalmazza. Az itt felsorolt létesítményekkel az AH együttműködési megállapodást köt, amelyben a felek meghatározzák, hogy milyen jogszabályok alapján és hogyan tudják közösen ellátni e feladatot.
Az AH e téren kifejtett tevékenysége során elsősorban a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Az a célunk, hogy tájékoztatással, felvilágosítással, az adott intézménnyel való folyamatos és hatékony együttműködéssel garantáljuk, hogy ne is alakuljanak ki olyan tendenciák, amelyek veszélyeztetnék a (nemzet)biztonsági érdekeket.
Feladatát az AH alapvetően az érintettel együttműködve, őt a veszélyekről és kockázatokról tájékoztatva, számára javaslatokat téve végzi.