Nemzetbiztonsági ellenőrzés és felülvizsgálati eljárás


Az 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) 67–72. §-a alapján a nemzetbiztonsági szolgálatok – így az Alkotmányvédelmi Hivatal is – alaptevékenységként folytatja a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyt betöltő, vagy arra jelölt személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését, melynek célja annak vizsgálata, hogy az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges, valamint – amennyiben indokolt – a nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó biztonsági feltételekkel összefüggésben, a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyel kapcsolatosan nemzetbiztonsági kockázat megállapítható-e.

A nemzetbiztonsági ellenőrzés csak a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy előzetes, az esetleges felülvizsgálati eljárásra is kiterjedő, írásbeli hozzájárulásával végezhető el. Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez nem járul hozzá, a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony nem hozható létre, illetve nem tartható fenn. Az ellenőrzések alapvető célja azon körülmények, esetleges kockázatok felderítése, amelyek által a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy tevékenysége jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve támadhatóvá válhat.