Mentesítési kérelemhez kapcsolódó szakmai állásfoglalás igénylése

A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti mentesítési eljárásban a közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli felmentésre irányuló kezdeményezést (a továbbiakban: mentesítési kérelem) az ajánlatkérőnek a Rendeletben meghatározott miniszternek kell benyújtani.

A mentesítési kérelemhez minden esetben csatolni kell az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat szakmai állásfoglalását, amely a Rendeletben rögzített feltételeknek való megfelelést vagy annak hiányát állapítja meg.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal feladatkörébe tartozó szakmai állásfoglalás kiadása iránti eljárásban a mellékelt, letölthető állásfoglalás mintát kell alkalmazni, a kérelemhez a kitöltött állásfoglalást szükséges csatolni.

Szakmai állásfoglalás letöltése (pdf formátumban)