Kémelhárítás

Az Nbtv. 5. § a) pontja alapján az AH kiemelt fontosságú feladata a Magyarország érdekeit sértő külföldi titkosszolgálatok tevékenységének, politikai, gazdasági, pénzügyi információszerzésének, befolyásolási törekvésének felderítése, akadályozása, az ellenérdekű fél módszereinek megismerése.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal ezért kiemelt hangsúlyt fektet a titokbirtokosok felvilágosítására, a helyes biztonsági szemlélet és magatartás kialakításának szükségességére, a minősített adatokhoz és a bizalmas információkhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
Tevékenységük eredményes kontrollja, a technikai fejlődés folyományaként hatékonyabbá váló munkamódszereik felderítése komplex biztonsági kihívás, amelynek kezelése érdekében az Alkotmányvédelmi Hivatal a szövetséges országok szolgálataival rendszeres tapasztalatcserét folytat.