Iparbiztonsági ellenőrzések

Az ellenőrzéseket KIM Nemzeti Biztonsági Felügyelet (továbbiakban: NBF) elnökének megkeresésére az Alkotmányvédelmi Hivatal, vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat végzi. Az 1995. évi CXXV. törvény 5. § m) pontja az Alkotmányvédelmi Hivatal feladatául szabja, hogy – az NBF megkeresésére – a hatáskörébe tartozó iparbiztonsági ellenőrzéseket elvégezze.


Mi az iparbiztonsági ellenőrzés?

Az iparbiztonsági ellenőrzés módját a 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet, illetve a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

Az iparbiztonsági ellenőrzés során a nemzetbiztonsági szolgálat a gazdálkodó szervezet által kitöltött Cég-adatlapban foglalt adatok valóságtartalmát ellenőrzi annak megítélése érdekében, hogy a gazdálkodó szervezet minősített szerződés végrehajtásába történő jövőbeni bevonása sértheti-e Magyarország nemzetbiztonsági, továbbá a NATO, vagy az EU biztonsági érdekeit.

A nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja a gazdálkodó szervezet tulajdonosai, vezető testületébe tartozó személyek, a kijelölésre kerülő biztonsági vezető, valamint a titkos ügykezelő és helyettese, a rendszerbiztonsági felügyelő, a rendszeradminisztrátor, továbbá a minősített szerződésben való igazolt részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését.

A telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet legalább „Bizalmas!” minősítési szintű adat kezelésére vonatkozó Engedéllyel és „Korlátozott terjesztésű” minősítési szintű adat elektronikus kezelésére vonatkozó Rendszerengedéllyel rendelkezik.

A Telephely Biztonsági Tanúsítvány (továbbiakban: TBT) visszavonásig érvényes. Amennyiben a TBT visszavonására kerül sor, a gazdálkodó szervezet a visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül nem kérelmezheti újabb iparbiztonsági ellenőrzés végrehajtását.

Az a cég aki rendelkezik TBT-vel éves adatszolgáltatásként minden év június 30-ig az ismételten kitöltött Cég-adatlapot, valamint az előző évi éves beszámolót elküldi az NBF-nek. Amennyiben év közben a Cég-adatlapot, vagy az ellenőrzött személyek körét érintő változás áll be úgy az köteles írásban jelezni az NBF-nek, mely indokolt esetben újabb iparbiztonsági ellenőrzést rendelhet el.


Mi szükséges az iparbiztonsági ellenőrzés elvégzéséhez?

Az NBF elnöke által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett (www.nbf.hu) Cég-adatlap megküldésével a gazdálkodó szervezet kezdeményezheti az iparbiztonsági ellenőrzését NBF-nél. A kérelemhez a gazdálkodó szervezet csatolja a kérelem benyújtását megelőző két teljes gazdasági év mérlegét és eredmény-kimutatását.


Miért jó a Telephely Biztonsági Tanúsítvány?

A gazdálkodó szervezet a Telephely Biztonsági Tanúsítvány (továbbiakban: TBT) minősítési szintjének megfelelő szintű nemzeti minősített adatot kezelhet. Amennyiben EU minősített vagy NATO minősített adatokat is szeretne kezeli, úgy ezt a Cég-adatlap megküldésével egyidejűleg kérheti.

Az a cég, aki rendelkezik a 2009. évi CLV. törvényben meghatározott telephely biztonsági tanúsítvánnyal, a tanúsítvány visszavonásáig automatikusan szerepel a 218/2011. (X. 19.) Kormányrendelet szerint vezetett irányadó jegyzéken. Továbbá az előbb említett rendelet szerint kiírt minősített pályázatokon csak az a cég vehet rész, aki érvényes és megfelelő szintű TBT-vel rendelkezik.


Hogyan szerezhetek Telephely Biztonsági Tanúsítványt?

A telephely biztonsági tanúsítvány megszerzésére irányuló kérelmet a Nemzeti Biztonsági Felügyelethez kell benyújtani. A telephely biztonsági tanúsítvány kiadását megelőző iparbiztonsági ellenőrzés folyamatáról ide kattintva talál tájékoztatót