Gazdaságbiztonság

Az Alkotmányvédelmi Hivatalnak – az Nbtv. 5. § d) pontja értelmében – egyik alapvető feladata, hogy Magyarország gazdaságát veszélyeztető, a tudományos és a technikai eredményeket jogszerűtlen módon megszerezni vagy felhasználni kívánó, a pénzügyi rendszer működésére kockázatot jelentő személyekkel és törekvésekkel, valamint a jogellenes kábítószer-, illetve fegyverkereskedelemmel szemben fellépjen. Ezzel kapcsolatos feladataink maradéktalan megvalósítása érdekében szoros együttműködést alakítottunk ki az érintett államigazgatási szervekkel, gazdasági társaságokkal, tudományos-technikai műhelyekkel és kutatóintézetekkel, bankokkal és pénzintézetekkel, valamint a rendvédelmi szervekkel, és természetesen az állampolgárokkal is.
Magyarország európai uniós csatlakozása óta e területen tovább nehezedett feladatunk, mivel olyan tendenciák, törekvések, cselekmények feltárásában is közre kell működnünk, amelyek nemcsak az ország, hanem a közösség egészét vagy más tagállamait is érintik, ezért a belföldi társszolgálatainkkal és külföldi partnerszolgálatainkkal is gyakran közösen dolgozunk.