Felvételi követelmények

Az Alkotmányvédelmi Hivatal a leendő hivatásos állományú munkatársától a szakmai ismeretek magas szintű elsajátítását és alkalmazását, a jogszabályok feltétlen tiszteletét, a kötelezettségek pártatlan és etikus teljesítését, a hivatással járó kötelezettségek vállalását és Magyarország iránti feltétlen hűségét várja el.

A hivatásos szolgálati jogviszony olyan különleges közszolgálati jogviszony, amelyben a munkatársak szigorú alá-fölérendeltségi keretek között teljesítik feladataikat. Tevékenységük során – az egyéni felelősség mellett – az elöljárói utasítási jogkör szerepe lényegesen nagyobb az egyéb foglalkoztatási viszonyokhoz képest.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állományában történő felvétel követelményrendszerét és részletes eljárásrendjét a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) és egyéb jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök szabályozzák.

Hivatásos tiszti és tiszthelyettesi beosztásba jelentkezhet, aki az alkalmazás alábbi jogszabályi követelményeinek megfelel:

 • önként jelentkezés
 • magyar állampolgárság
 • betöltött 18. életév, de a hivatásos szolgálati viszony az adott jelentkezőre irányadó felső korhatáránál legalább 10 évvel kevesebb életév
 • cselekvőképesség
 • állandó belföldi lakóhely
 • büntetlen előélet (különös tekintettel a Hszt. 41.§ (1) bekezdésében foglaltakra)
 • hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai szempontból való alkalmasság
 • titoktartási kötelezettség vállalása
 • a nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés és hozzájárulás az azzal kapcsolatos ellenőrzésekhez

Tiszti beosztáshoz szükséges további feltételek:

 • főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • legalább egy államilag elfogadott középfokú nyelvvizsga
 • gépjárművezetői engedély

Tiszthelyettesi beosztáshoz szükséges további feltételek:

 • érettségi
 • szakképzettség, szakmai tapasztalat (bizonyos munkakörökhöz)

Illetmény:

Az illetményről a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezik. Az illetmény számításának alapja a rendvédelmi illetményalap, amely a mindenkori köztisztviselői illetményalappal egyezik meg.

A hivatásos állomány tagjának illetménye az alábbi illetményelemekből tevődik össze:

 • alapilletmény
 • beosztási illetmény
 • szolgálati időpótlék
 • hivatásos pótlék (Hszt. 154. §)
 • egyéb pótlékok (Hszt. 160-162. §)

 

A Hivatalhoz történő jelentkezés és a felvételi eljárás szakaszai

 • felvételi előszűrés
 • szakmai elbeszélgetés a szakterületi vezetőkkel
 • pszichikai alkalmassági vizsgálatok A pszichikai alkalmassági vizsgálat időben megelőzi az orvosi alkalmassági vizsgálatot. Ennél az eljárásnál mérik a jelentkező hivatásos szolgálatra való alkalmasságát, készségeit, képességeit, a személyisége integráltságát, a pszichés egyensúly meglétét, valamint pályamotivációját.
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálatok A felvételi eljárás során az egészségügyi alkalmasságot eleve kizáró betegségek:
  - Kifejezett elhízás
  - Cukorbetegség
  - Látásélesség súlyos csökkenése egyik vagy mindkét szemen (a két szem között maximum 3,0 dioptria különbség lehet a javítás mértéke nem haladhatja meg a 3,0 dioptriát, illetve a 1,5 dioptria cilinderes üvegerősséget)
  - Közepes vagy súlyos asztma
  - Hypertonia (magas vérnyomás)
  - Koszorúér-betegség
  - Szívritmus zavarok
  - Szívbillentyű hibák (kivéve enyhe mitralis prolapsus)
  - Rosszindulatú daganatos betegségek
  - Pajzsmirigy betegségek súlyosabb formái
  - Tartós szédüléssel járó állapotok, Meniére-szindróma

  - Epilepszia
  - Sclerosis multiplex,
  - Alkohol- vagy drogfüggőség
  - Krónikus májgyulladás (vírus hepatitis vagy nem fertőzéses eredetű krónikus hepatitis)
  - Krónikus bélgyulladás közepesen súlyos és súlyos formái (colitis ulcerosa, Chron-betegség)
  - Krónikus vesebetegségek
  - Varicokele (herevisszér-sérv) súlyos formái - Rheumatoid arthritis
  - Hosszú lefolyású, jelentős funkciókárosodással járó fertőzések
  - Súlyos, funkciókárosodással vagy torzulással járó fejlődési rendellenességek - Transzplantáció utáni állapot

 • nemzetbiztonsági ellenőrzés
 • kinevezés a Hivatal állományába

A jelentkezők elérhetőségüket és személyes adataikat tartalmazó önéletrajzukat, valamint motivációs levelüket az Alkotmányvédelmi Hivatal Utánpótlási Osztályának az utanpotlas@ah.gov.hu e-mail címére nyújthatják be, csatolva a végzettségüket igazoló (érettségi bizonyítvány, vagy diploma és nyelvvizsga) okmányok fénymásolatát, valamint írásbeli nyilatkozatukat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdés a) pontja alapján a személyes, illetve különleges adataiknak a felvételi eljárás során történő kezeléséhez hozzájárulnak.

A felvételi eljárással kapcsolatban felmerülő kérdésekre munkatársaink további felvilágosítást adnak az
(1) 484-39-50 és az (1) 484-39-53 telefonszámokon.