Awareness program

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) 2011. január 1-jétől, Magyarország soros Európai Uniós elnökségéhez köthetően indította el a nemzetbiztonsági szempontból veszélyeztetett államigazgatási szinteken a biztonságtudatosságot fókuszba helyező, felvilágosító programját. Ebben információbirtokosok részére, személyre szabott előadásokkal ad tájékoztatást a Hivatal törvényben rögzített feladatköréről. A program célja a magyar tudáskincs védelme, aktív kapcsolattartási csatornák megnyitása-működtetése az államigazgatás valamint a gazdasági élet döntés-előkészítői, döntéshozói szintjei, a magyar kutatás-fejlesztés szereplői és a Hivatal szakterületei között. Ezen felül feladatunk a stratégiai szempontból releváns magyar cégekkel való párbeszéd kialakítása és amennyiben szükséges, segítségnyújtás a megfelelő biztonsági szint kialakításában. A program hozadéka a Hivatal bizalmi tőkéjének növekedése és társadalmi megítélésének pozitív változása.

Az Awareness-program olyan nyílt, tájékoztató tevékenység, amely keretében szakembereink tematikusan foglalják össze az adott személyi körrel kapcsolatba hozható biztonsági kérdéseket és lehetőséget adnak a visszacsatolásra a hozzájuk érkező jelzésekről. Konkrét, gyakorlati tapasztalatokon nyugvó ismereteket közlünk, amely segítségével a Hivatal hozzá kíván járulni az egyes intézményekben dolgozó munkatársak biztonsági potenciáljának növeléséhez, munkájuk, munkakörük felelősebb ellátásához.

A Hivatalhoz érkező megkereséseket bizalmasan kezeljük, annak eredményéről kizárólag az érdeklődő felet tájékoztatjuk, valamint igény szerint segítséget nyújtunk egy-egy biztonsági kérdés megoldásában (pl. minősített és fontos iratok biztonságos tárolása, munkaszobák biztonsági helyzete, külföldi utazások, számítástechnikai rendszerek / adathordozók biztonsága).