Alkotmányvédelem

Az Nbtv. 5. § b) pontja az Alkotmányvédelmi Hivatal feladatává teszi Magyarország alkotmányos rendjének törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvések felderítését és elhárítását.
Az alkotmányos rendet több irányból érhetik támadások, annak megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvések különböző formában és intenzitással jelentkezhetnek. Az alkotmányos rendet éppúgy veszélyeztethetik a szélsőséges vallási törekvések, mint a demokratikus jogrendet elutasító ideológiai alapon szerveződő, vagy erőszak alkalmazására kész csoportok. Az alkotmányos garanciák fenntartása fontos össztársadalmi érdek, így a jogalkotó az Alkotmányvédelmi Hivatal velük szemben folytatott információgyűjtő tevékenységéhez – a törvényben rögzített feltételek fennállása esetén – a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazását is lehetővé tette.