Gazdálkodási adatok

Az Alkotmányvédelmi Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek gazdálkodásáért, valamint könyvvezetési és beszámolási kötelezettsége teljesítéséért a főigazgató felelős. A költségvetésére az irányító miniszter tesz javaslatot, aki gyakorolja az Alkotmányvédelmi Hivatal költségvetési törvényben szereplő előirányzatával kapcsolatos tervezési, előirányzat-módosítási, beszámolási, információszolgáltatási, pénzügyi, valamint ellenőrzési jogait és kötelezettségeit. Az irányító miniszter célszerűségi és eredményességi szempontból ellenőrzi az Alkotmányvédelmi Hivatal gazdálkodását.

költségvetés 2020
költségvetés 2021
költségvetés 2022
költségvetés 2023