A kifogástalan életvitel ellenőrzése

Az Alkotmányvédelmi Hivatal ellátja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri (hivatásos) beosztásban dolgozó, vagy arra jelölt személy kifogástalan életvitel ellenőrzését.

A kifogástalan életvitel ellenőrzésének célja, hogy kizárólag olyan személyek lehessenek az állomány tagjai, akik felvételükkor, illetve életpályájuk során magas szintű etikai elvárásoknak is megfelelnek.

A fentieken túl, amennyiben a kifogásolható életvitelre alapos okkal következtetni lehet, soron kívüli ellenőrzést kell végezni. Ha az ellenőrzés az életvitel kifogásolhatóságát állapítja meg, az érintett állomány tagjának szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni.

Az életvitel nem kifogástalan, ha az ellenőrzés alanya nem felel meg a jogviszony-létesítés általános követelményeinek (úgymint magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nagykorúság, állandó belföldi lakóhely és legalább érettségi végzettség), illetve törvényben meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt áll, vagy szándékos bűncselekmény miatt törvényben meghatározott büntetést szabtak ki rá. Ezen felül nem kifogástalan az életvitel különösen, ha nem felel meg a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátása követelményének, különös tekintettel a szolgálaton kívüli magatartására, családi és lakókörnyezeti kapcsolataira, anyagi, jövedelmi viszonyai megváltozására, valamint a bűncselekményt elkövető vagy azzal gyanúsítható személyekkel fenntartott kapcsolatára.

A vonatkozó részletszabályokat, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény, valamint a 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet rögzíti.

A kifogástalan életvitel ellenőrzése