Egyéb eljárások

A biztonsági kockázatok kiszűrése érdekében az Alkotmányvédelmi Hivatal szerepet vállal az információs rendszerek sérülékenységvizsgálatát, valamint a külföldiek befektetéseit érintő eljárásokban.

Iparbiztonsági ellenőrzés

Sérülékenység-vizsgálat lefolytatására jogosult gazdálkodó szervezetek nyilvántartása

Az Alkotmányvédelmi Hivatal vezeti a sérülékenységvizsgálat lefolytatására alkalmas gazdálkodó szervezetek nyilvántartását. A nyilvántartásban való szereplés érvényessége 2 év. Az érvényesség fenntartása érdekében a gazdálkodó szervezetnek kétévente újra kezdeményeznie kell az ismételt nyilvántartásba vételt. Emellett változás-bejelentési kötelezettség is terheli, így az alkalmassági feltételeket, valamint a sérülékenység-vizsgálatban részt vevő személyeket érintő változásokat 8 napon belül jeleznie kell az Alkotmányvédelmi Hivatalnak. A fenti kötelezettségek elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után. A nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelmet, valamint a változásbejelentést is papír alapon, postai úton kell benyújtani az Alkotmányvédelmi Hivatal részére.

A nyilvántartásba való felvétel feltételei:

  • Telephely Biztonsági Tanúsítvány másolata

  • a sérülékenységvizsgálat lefolytatásához szükséges ismeretek meglétét igazoló végzettség/ek másolata

  • ezen szakterületen szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat (szakmai önéletrajz)

A sérülékenységvizsgálati nyilvántartással kapcsolatban érdeklődni lehet

Alkotmányvédelmi Hivatal
1391 Budapest, 62. Pf. 217.

Külföldi befektetők ellenőrzése

Előzetes bejelentési kötelezettség terheli a biztonsági szempontból szenzitív területen tevékenységet folytató magyar társaságokban történő külföldi (az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet által megvalósuló) befektetéseket.

A külföldi befektetőnek a tulajdonszerzésre vagy az üzemeltetési jog megszerzésére irányuló jogügyletet a megállapodást vagy a cégnyilvántartásba való bejegyzést követő 10 napon belül kell bejelentenie a belügyminiszternek.

A bejelentési kötelezettség teljesítését és a benyújtott okiratok valóságtartalmának ellenőrzését az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi. Az ellenőrzés határideje 60 nap, amely indokolt esetben egy alkalommal további 60 nappal meghosszabbítható.