Új Széchenyi Terv - ÁROP-2.2.16-2012-2012-0008

Az Alkotmányvédelmi Hivatal az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott ÁROP-2.2.16-2012-2012-0008 azonosító számú, „Jogalkalmazás a titkosszolgálati gyakorlatban” elnevezésű projekt megvalósítására 29.391.947 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt keretében a titkosszolgálati működést meghatározó jogszabályok átfogó elméleti feldolgozására, az alkalmazott gyakorlatot is elemző tananyagok kidolgozására, valamint 1030 fő oktatására kerül sor.

Az elkészült jegyzeteket az Alkotmányvédelmi Hivatal saját oktatási programjába beépíti, továbbá társszervek részére hozzáférhetővé teszi.

Az oktatási program keretében többek között feldolgozásra kerülnek a gazdaságbiztonság, a légiközlekedés védelem aktuális kérdései mellett az adatvédelemre és az adatnyilvánosságra vonatkozó jogszabályi változások, a büntetőtörvénykönyv nemzetbiztonsági szempontból jelentős részei, valamint bemutatásra kerül nemzeti kisebbségeket érintő új jogszabályi környezet is.

A Hivatal munkatársain kívül valamennyi előadásra meghívást kapnak a társszolgálatok és az egyes együttműködő kormányzati szervek képviselői is. A program kiemelt célja a tudományos kutatási eredmények megismertetése, ezért jelentős számban kerülnek bevonásra a hazai és a nemzetközi tudományos és szakmai élet jeles képviselői is.

A pályázat keretében elsősorban a hivatás gyakorlásával járó stressz és kiégettség tüneteinek csökkentésére irányuló felvilágosító és képzési tevékenységet valósítunk meg. Munkatársaink egészségtudatos életvezetésének támogatása érdekében összeállítunk egy megbízható és korszerű egészség-megőrzési információkat tartalmazó honlapokat bemutató ajánlót is.