Az Alkotmányvédelmi Hivatal szervezeti felépítése

Főigazgató:
Dr. Kiss Zoltán nb. vezérőrnagy

Igazgatási Főigazgató-helyettes:
Dr. Bordás Tímea nb. ezredes

Műveleti Főigazgató-helyettes:
Dr. Bárdos Szabolcs nb. dandártábornok