Az Alkotmányvédelmi Hivatal szervezeti felépítése

Főigazgató:
Dr. Kiss Zoltán nb. vezérőrnagy

Információs és Koordinációs Főigazgató-helyettes:
Dr. Kovács Zoltán András nb. dandártábornok

Műveleti Főigazgató-helyettes:
Dr. Bárdos Szabolcs nb. dandártábornok