Non-proliferáció

Non-proliferációs tevékenységünk célja:

A haditechnikai eszközök, a tömegpusztító fegyverek (nukleáris, biológiai, vegyi, radiológiai), hordozó eszközeik (rakétarendszerek), mindezek gyártásához, előállításához, fejlesztéséhez szükséges termékek, technológiák, ismeretek, továbbá a szakszerű működtetésükhöz szükséges tudás (know-how, ismeretanyag) ellenőrizetlen terjedésének felderítése és megakadályozása.

  • Az Nbtv. 5. § d) pontja alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal többek között felderíti és elhárítja a Magyarország tudományos-technikai biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket, különös tekintettel a proliferációs szempontból érzékeny területeken;
  • Az Nbtv. 5. § k) pontja alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében;
  • Az Nbtv. 5. § l) pontja alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal közreműködik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal szoros együttműködést folytat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatósággal, mint az engedélyköteles bel-és külkereskedelmi tevékenységben országos hatáskörrel eljáró kormányzati szervvel.


Az Alkotmányvédelmi Hivatal szakterületen folytatott tevékenysége során kiemelt feladatai:

A proliferációs szempontból érzékeny államokba, illetve konfliktusos zónákba szánt exporttevékenységek monitorozása, a nem békés célú felhasználások felderítésére és megakadályozására való törekvés, illetve a végfelhasználások fedésére használt kerülőútvonalak, elkövetési módozatok feltárása;

Az érzékeny termékek, technológiák külkereskedelmében, a tudás transzferben és a kapcsolódó érzékeny kutatás, fejlesztés, innovációs tevékenység folytatásában érintett magyarországi entitások, intézmények, szakmai társaságok prevenciós célzattal történő megszólítása, a biztonságtudatos magatartás fontosságának hangsúlyozása érdekében.