Nemzetbiztonsági ellenőrzések

Az 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) 67–72. §-a alapján a nemzetbiztonsági szolgálatok – így az Alkotmányvédelmi Hivatal is – alaptevékenységként folytatja a fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését, amelynek a törvényben megfogalmazott célja annak vizsgálata, hogy fontos és bizalmas munkakörre jelölt, illetve az ilyen munkakört betöltő (az Nbtv. 2. sz. mellékletében meghatározott) személyek megfelelnek-e az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű működése érdekében fontos, valamint – amennyiben szükséges – a nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó biztonsági feltételeknek.
Az érintett személy tudtával és beleegyezésével történő nemzetbiztonsági ellenőrzések elvégzésének alapvető célja azon körülmények, esetleges kockázatok felderítése, amelyek által a fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek tevékenysége jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve támadhatóvá válhat.