Irányadó jegyzékre való kerülés

A Kormány 276/2014. (XI. 6.) Korm. rendelete a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezésről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kivételi esetben nem indítható beszerzési eljárás a Kbt. 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott kormányrendelet hatálybalépéséig.

2. § Hatályát veszti a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendeletet

a) az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzésekre, beszerzési eljárások alapján
megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra,

b) azon beszerzésre, amelyre vonatkozóan a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendeletet 3. § (2) bekezdése szerint az Országgyűlés illetékes bizottsága e rendelet hatálybalépéséig a Kbt. alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott alkalmazni kell.

A Kormány 1628/2014. (XI. 6.) Korm. határozata a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésekre vonatkozó új szabályozás kidolgozásával kapcsolatos feladatokról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályaira vonatkozóan az európai uniós jogi aktusokkal összhangban álló új szabályozás kidolgozása szükséges;

2. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően – a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon az új szabályozás kidolgozásáról és a szabályozási javaslat Kormány elé terjesztéséről.

A fentiek értelmében a 218/2011. (X.19.) Korm. rendeletet a 2014. november 7-e előtt indított beszerzési eljárásokra, valamint a 2014. november 07-e előtt kiadott Kbt. alkalmazásának kizárásáról hozott döntés esetében kell alkalmazni.