Felvételi követelmények

Az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai tevékenységüket a vonatkozó jogszabályok alapján, szigorú alá- fölérendeltségi viszonyban teljesítik. Munkájuk során az egyéni felelősség érvényesülése mellett, az elöljárói utasítási jogkör szerepe az általános munkaviszonyhoz képest meghatározó.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állományába történő felvétel követelményrendszerét és részletes eljárási rendjét a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a Hivatalt irányító miniszter szabályozza.

Hivatásos tiszti és zászlósi beosztásba jelentkezhet, aki az alkalmazás törvényi feltételeinek maradéktalanul megfelel, melyek:

 • magyar állampolgárság
 • betöltött 18. életév, a hivatásos szolgálati viszony felső korhatárát még el nem érő (mely megegyezik a TB nyugellátásról szóló törvényben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárral)
 • cselekvőképesség
 • állandó belföldi lakóhely
 • büntetlen előélet (különös tekintettel a Hszt. 37/A.§ (1) bekezdésében foglaltakra)
 • rendezett családi, illetve magánélet
 • hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai szempontból való alkalmasság
 • titoktartási kötelezettség vállalása
 • a nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés és hozzájárulás az azzal kapcsolatos ellenőrzésekhez

Tiszti beosztáshoz szükséges további követelmények:

 • főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • legalább egy államilag elfogadott középfokú nyelvvizsga
 • gépjárművezetői engedély

Zászlósi beosztáshoz szükséges további követelmények:

 • érettségi
 • szakképzettség, szakmai tapasztalat (bizonyos munkakörökhöz)

Illetmény:

Az illetményről a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény rendelkezik. Az illetmény számításának alapja az illetményalap, amely a mindenkori köztisztviselői illetményalappal egyezik meg. Az illetményalap folyó évre érvényes összege: 38.650,- Ft

A hivatásos állomány tagjának illetménye az alábbi illetményelemekből tevődik össze:

 • beosztási illetmény
 • rendfokozati illetmény
 • illetménykiegészítés
 • szolgálati időpótlék
 • nyelvtudási pótlék
 • nemzetbiztonsági pótlék
 • egyéb feltételtől függő pótlékok

 

A Hivatalhoz történő jelentkezés és felvételi eljárás folyamata

A felvételi eljárás szakaszai:

 • felvételi előszűrés
 • pszichológiai alkalmassági vizsgálatok
 • orvosi alkalmassági vizsgálatok
 • szakmai elbeszélgetés a tervezett szakterület vezetőjével
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés
 • kinevezés a Hivatal állományába

A jelentkezők önéletrajzukat az Alkotmányvédelmi Hivatal Humánpolitikai Főosztályára postai úton az 1391 Budapest 62. Pf.: 217., vagy a utanpotlas@ah.gov.hu e-mail címre nyújthatják be, csatolva a végzettségüket igazoló (érettségi bizonyítvány, vagy diploma és nyelvvizsga) okmányok fénymásolatával.

A felvételi eljárással kapcsolatban felmerülő kérdésekre munkatársaink további felvilágosítást adhatnak az (1) 484-39-50 és az (1) 484-39-53 telefonszámokon.